Vaarbewijsplicht (schipper) en Keuringsplicht (schip) volgens Binnenvaartwet (2009)

Vaarbewijsplicht Amsterdam

In de kolom CvO staat vermeld of dit volgens het Certificaat van Onderzoek (keuring) is toegestaan.

De Regeling maakt in artikel 7,5 en 7,6 een uitzondering op de verplichting voor het Groot Vaarbewijs zoals vernoemd in artikel 14 van het Besluit.

  • De uitzondering bij een Open rondvaartschip geldt alleen voor zone 4.
  • De uitzondering bij een Amsterdamse Rondvaartboot geldt voor zones 3 en 4.

 

Ergernissen top 10

Uit onderzoek bij omwonenden blijkt dat geluidsoverlast en rommel op de grachten de grootste ergernissen zijn. Een volledig overzicht is te vinden in deze ergernissen top 10.

ergernissen adam

 

Boetekaart

Ter informatie hebben wij een overzicht gemaakt van de boetebedragen op het water. In het bijzonder is deze boetekaart opgesteld voor de vaarsituatie in Amsterdam. Het is nog een concept in ontwikkeling. Dus opmerkingen en aanvullingen zijn welkom !

Boetekaart Amsterdam