ISO 9001 

Edumar is per juni 2014 gecertificeerd volgens de eisen van ISO 9001 op basis van het Certiked Model als onderdeel van het Lloyds Register.

Certiked-drukkerslogoDoor een ISO certificaat kunnen klanten ervan uitgaan dat de interne organisatie goed op orde is en dat kwaliteit en tevreden klanten voorop staan. Bovendien betekent het dat Edumar zich elk jaar laat toetsen door een externe instantie.

Een ander belangrijk aspect van de ISO 9001 norm, is dat het managementsysteem er op gericht is om de kwaliteit constant te (blijven) verbeteren.

Voor Edumar is dat een prima uitdaging die we graag willen aan gaan.

Klik hier voor de accreditatie ISO 9001

 

CBKBO

CRKBO_InstellingEdumar is opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).

De opname in het register vond plaats na een audit door de onafhankelijke organisatie CPION.

In het register worden alleen onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de voorgeschreven Kwaliteitscode.

Voorafgaand aan de opname in het register heeft Edumar een intensieve audit moeten ondergaan. Hierbij werden onder andere de volgende aandachtsgebieden getoetst:

  • Betrouwbaarheid
  • Zorgvuldigheid
  • Rechtszekerheid
  • Redelijkheid
  • Transparantie

Door deze registratie zijn onze opleidingen ook vrijgesteld van BTW (0-tarief).

Klik hier voor de accreditatie CRKBO

 

ButtonSabLichtmatroosSAB (Lichtmatroos)

Edumar is door het Ministerie van ILenT aangewezen als erkend als opleidingsinstituut voor het aanbieden van opleidingen in de binnenvaart.

Hierdoor kan men bij het volgen van een opleiding, van het SAB, een kwalificatie Lichtmatroos in het Dienstboekje krijgen.

 

 

Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT)

rijkslogoMet ingang van 2014 is Edumar door ILenT geaccrediteerd voor het geven van de veiligheidstrainingen zoals deze staan vermeld in het Reglement voor Scheepvaartpersoneel op de Rijn (RSP). Het gaat hierbij om de volgende trainingen:

– Eerste Hulpverlener (Nederlnands)
– Deskundige Passagiersvaart (Nederlands)

Klik hier voor de accreditatie van ILenT

 

CCV erkening voor Praktijkexamen Matroos

CCV_CBR logoNovember 2015 – Edumar is door het CCV (onderdeel CBR) geaccrediteerd om ook het Praktijkexamen Matroos te mogen afnemen. Met deze route is het mogelijk om met 60 vaardagen een stempel Matroos in het Dienstboekje te verkrijgen.