Veel gestelde vragen

 • Wat voor soorten vaarbewijzen zijn er voor de Nederlandse binnenwateren?
 • Welk vaarbewijs heb ik nodig voor ……….?
 • Hoe haal ik mijn Groot Vaarbewijs?
 • Wat is het verschil tussen Beperkt Groot Vaarbewijs en het Groot Vaarbewijs?
 • Hoe moet ik de vaartijd berekenen?
 • Wat is precies een Dienstboekje?
 • Hoe kom ik aan een Dienstboekje?
 • Ik heb wel al heel veel gevaren, maar nooit een Dienstboekje gehad. Kan ik deze vaartijd gebruiken?
 • Wie neemt de examens af?
 • Wanneer en waar kan ik examen doen?
 • Wat zijn de examenkosten ?
 • Hoelang zijn de examenresultaten geldig?
 • Ik heb een vaardiploma. Kom ik daarmee in aanmerking voor vrijstelling?
 • Ik heb al en beroepsdiploma voor op zee. Welke vrijstellingen kan ik daarmee krijgen?
 • Ik heb al mijn Zeilbewijs. Welke vrijstellingen kan ik daarmee krijgen?
 • Ik heb al een Matrozendiploma. Welke vrijstellingen kan ik daarmee krijgen?
 • Als ik voor alles ben geslaagd, krijg ik dan automatisch mijn vaarbewijs? 
 • Hoe kan ik mij inschrijven voor een opleiding bij Edumar?
 • Kan Edumar ook bemiddelen bij het vinden van een stageplaats?
 • Welke beroepen zijn er als je het GVB in het bezit hebt ?
 • Wat is het verschil tussen het Groot Vaarbewijs en het Zeilbewijs?
 • Is het Groot Pleziervaarbewijs hetzelfde als het Beperkt Groot Vaarbewijs?

 

Wat voor soorten vaarbewijzen zijn er voor de Nederlandse binnenwateren ?

Onderstaand een overzicht van de vaarbewijzen die van toepassing zijn op de Nederlandse binnenwateren. Niet inbegrepen zijn de diploma’s en bevoegdheden voor op zee.

 

Edumar_Vaarbewijzen

 

Welk vaarbewijs heb ik nodig voor ……….. ?

Het antwoord hangt af van een aantal factoren:

‒ Lengte van het schip
‒ Snelheid die het schip kan varen
‒ Bedrijfsmatig of voor pleziervaart

Klik op de afbeelding voor meer informatie.

 

rijkslogo

 

Op de volgende links van de Rijksoverheid staan een aantal duidelijke overzichten:

Rijksoverheid – Bemanning

Rijksoverheid –  Binnenvaartwet (incl. besluit en regeling)

 

Vanwege de complexiteit van de regelgeving heeft Edumar het volgende schema opgesteld.

 

Edumar_Vaarbewijsplicht

 

De vaarbewijsplicht is vastgelegd in het Binnenvaartbelsuit artikel 14, 15, 16 en 17. Voor de wettelijke achtergrond kunt u gebruik maken van de link op de onderstaande afbeelding. Daarna vult u als  zoekopdracht de titel Binnenvaartbesluit in.

 

OverheidNL

 

 

Hoe haal ik mijn Groot Vaarbewijs ?

Om in Nederland het Groot Vaarbewijs te halen, dient men een aantal theorie-examens en één mondeling examen met goed gevolg af te leggen.

 

Edumar_opbouwExamens

 

 

Diploma Aspirant Schipper

De examens voor het Diploma Aspirant Schipper mag iedereen, ten alle tijden doen. Mét of zonder vaartijd.

Het resultaat van één los examenonderdeel is maximaal 2 jaar geldig. Maar, indien men geslaagd is voor de eerste 6 examenonderdelen, dan ontvangt men het Diploma Aspirant Schipper. Met dit diploma worden alle behaalde examenresultaten voor altijd en definitief vastgezet. Dit diploma blijft dus voor altijd geldig.

 

Uitgebreide informatie treft u ook in de Studiegids van Edumar

 

Edumar Button Studiegids GVB

 

 

Mondelinge examen (Navigatie I)

Om uiteindelijk in het bezit te komen van het Diploma Schipper Binnenvaart, dient men ook nog een mondeling examen af te leggen. Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Manoeuvreren met een binnenschip
 • Varen op een stromende rivier
 • Praktische kennis van de betonning

 

 

Wat is het verschil tussen Groot Vaarbewijs en het Beperkt Groot Vaarbewijs ?

In de af te leggen examenonderdelen is er géén verschil tussen het Groot Vaarbewijs en het Beperkt Groot Vaarbewijs. In beide gevallen doet men precies dezelfde examens. Het Beperkt Groot Vaarbewijs kan al worden aangevraagd met drie jaar vaartijd. Maar voor het Groot Vaarbewijs heeft men vier jaar vaartijd nodig. Het enige verschil is dus een vaartijdeneis van +180 vaardagen.

 

 

Hoe moet ik de vaartijd berekenen ?

Om toegelaten te worden tot het mondelinge examen (NAV I)  dient men voldoende vaartijd te hebben opgedaan.  Deze vaartijd dient men op te doen als ‘lid van de bemanning’. Dat is dus niet als schipper.

De minimale eis om toegelaten te worden tot het mondelinge examen is drie jaar vaartijd. Per kalenderjaar wordt hierbij een een arbeidsjaar van maximaal 180 vaardagen gerekend.

 

Edumar_vaartijdschema

 

 

Wat is precies een Dienstboekje ?

Personeel aan boord van een binnenvaartschip moet in het bezit te zijn van een dienstboekje. Dit dienstboekje is een persoonlijk document. Er staan onder andere de vaardagen in, maar ook de gevolgde opleidingen en de gegevens met betrekking tot de medische keuring. Uit al deze gegevens wordt bepaald op welk niveau het bemanningslid mag functioneren.  hierbij wordt onderscheid gemaakt in de volgende kwalificaties:

 • deksman
 • lichtmatroos
 • matroos
 • volmatroos
 • stuurman

Button SAB info Dienstboekje

Klik op de afbeelding voor een directe link naar het SAB.

 

 

 

 

Hoe kom ik aan een dienstboekje ?

Het Dienstboekje kan worden aangevraagd bij het SAB.

Voor deze aanvraag dient u gekeurd te worden door een arts die door het IlenT is aangesteld.

Een lijst bij aangewezen keuringsartsen treft u hier.

 

Button SAB keuringsartsen

 

Ik heb wel al heel veel gevaren, maar nooit een Dienstboekje gehad. Kan ik deze vaartijd gebruiken?

Iedereen die nooit een dienstboekje heeft bijgehouden, maar wel vaartijd heeft opgedaan, zal dat moeten aantonen op een andere (alternatieve) wijze.

In de laatste jaren zijn er in de organisatie van het examenbureau enkele zaken gewijzigd. De regelgeving is hierbij niet veranderd. Alleen moet u er van uitgaan dat men wel een scherpe controle op de vaartijdenverklaring uitvoert. Men gaat dus steeds beter controleren of de vaartijdenverklaring  voldoende is onderbouwd. De regels zijn niet strenger, maar de controle is wél scherper.

Daarom dient het vaartijdenverhaal nog beter te onderbouwd te worden dan voorheen.  De examencommissie wenst hierbij graag ‘bewijsstukken’ te zien. Alleen maar schippersverklaringen zijn hierbij niet meer afdoende.

Meer vaartijdeninfo treft u op de site van het CBR.

 

Button CCV vaartijd

 

Wie neemt de examens af ?

De theorie-examens voor het GVB worden in Nederland afgenomen door het CVV (als onderdeel van het CBR).

Button CCV examenINFO

 Op de site treft u nog veel meer informatie over de examens:

 • Aanvraagformulier om de examens aan te vragen
 • Examenlocaties en examendata
 • Toetsmatrijzen van de examenvakken
 • Het laatste nieuws
 • Het examenreglement
 • Het aantonen van vaartijd
 • De vrijstellingsregeling

 

 

Wanneer kan ik examen doen ?

U kunt op vele locaties en op vele momenten examen doen.

U treft hier een overzicht van de examenlocaties en examendata.

 

Button CCV examen DATA 

Wat zijn de examenkosten?

Onderstaand treft u een overzicht van de examenkosten bij het CBR (CCV).

CCV examentarieven 2015

 

Ik heb een vaardiploma. Kom ik daarmee in aanmerking voor vrijstelling?

Voor een aantal mensen is het mogelijk om met een beperkt aantal examens in het bezit te komen van een Groot Vaarbewijs. Met name geldt dit voor mensen die in het bezit zijn van een ‘beroepsdiploma’ in de zeevaart, visserij of chartervaart. De vrijstellingsregeling is afhankelijk van het diploma.

Op de site van het CBR treft u een overzicht van de vrijstellingen .

CCV vrijstelling

Klein Vaarbewijs en TKN
Het Klein Vaarbewijs of het diploma Theoretische Kustnavigatie geven beide geen enkel recht op vrijstellingen voor het Groot vaarbewijs en/of Zeilbewijs. Hetzelfde geldt voor ieder ander watersportdiploma. De opgedane kennis is natuurlijk altijd meegenomen.

 

 

Ik heb al en beroepsdiploma voor op zee. Welke vrijstellingen kan ik daarmee krijgen ?

Indien u in het bezit ben van een beroepsmatig diploma voor op zee, dan krijgt u aanzienlijk wat vrijstellingen. Dit geldt bijvoorbeeld voor mensen die in het bezit zijn van één van de volgende diploma’s: MAROF, Visserij SW-5 of SW-6, Kleine of Grote Zeilvaart, SMBW

In dat geval kunt als volgt in het bezit komen van het Groot Vaarbewijs:

– het doen van het examen Reglementen 1 (BPR en RPR)
– het doen van het examen Kennis Vaarwater (topo van Nederland en Europa)
– het doen van het mondelinge examen Navigatie deel 1 (ruime wateren hoeft niet meer)

Naast de vaardagen die u heeft opgedaan op zee, moet u ook voldoende vaardagen op de Eurpese binnenwateren hebben opgedaan. Als grenslijn geldt hierbij grofweg de Waddeneilanden. Met andere woorden: de Waddenzee is binnenwater.

Speciaal voor deze groep heeft Edumar ook zelf een INFO-blad vrijstellingen Zeevaart opgesteld.

 

Ik heb al mijn Zeilbewijs. Welke vrijstellingen kan ik daarmee krijgen ?

Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van de manier waarop men aan het Zeilbewijs is gekomen.

Dat kan zijn op de volgende 3 manieren:

1. Via de route van het CBR (voorheen het KOFS) met een Diploma Schipper Zeilvaart
2. Via de route van de Enkhuizer Zeevaartschool met een Diploma Kleine Zeilvaart
3. Gekregen in de overgangsregeling (eind jaren ’80)

 

1. Het Groot Vaarbewijs na het behalen van het Zeilbewijs bij het CBR (of KOFS)

Indien u in het verleden het Zeilbewijs heeft behaald bij het CBR (voorheen het KOFS), dan kunt u als volgt in het bezit komen van het Groot Vaarbewijs:
– het doen van het examen laden en lossen (30x meerkeuze vragen)
– het doen van het mondelinge examen Navigatie deel 1 (ruime wateren hoeft niet meer)

Voor het mondelinge examen dient u minimaal 3 vaarjaar aan te tonen. Dat is dus een vaarjaar meer (180 dagen) dan de vaartijd die nodig was voor het Zeilbewijs. Om het Groot Vaarbewijs aan te vragen dient u in totaal 4 jaar vaartijd aan te tonen.

2. Het Groot Vaarbewijs na het behalen van Diploma Kleine Zeilvaart op de EHZ

Lees hierboven meer bij de vrijstellingen voor de beroepsvaart op zee.

 

3. Het Zeilbewijs ‘gekregen’ in de overgangsregeling.

Indien men het zeilbewijs heeft gekregen vanuit de overgangsregeling, komt men niet in aanmerking voor een vrijstelling. Om in het bezit te komen van het Groot Vaarbewijs moet u dus ALLE examenvakken doen.

 

Ik heb al een Matrozen diploma. Welke vrijstellingen kan ik daarmee krijgen ?

Er zijn twee soorten Matrozen diploma’s:

– Matrozen Diploma VMBO (niveau ..)
– Matrozen Diploma MBO (niveau 2)

Het eerste diploma levert geen vrijstellingen op. Het MBO diploma (niveau 2) levert vrijstellingen in de volgende  examen onderdelen:

– Reglementen 1 (vrijstelling in Lichten en geluidseinen)
– Kennis schip
– Veiligheid en Milieu

 

 

 

Als ik voor alles ben geslaagd, krijg ik dan automatisch mijn vaarbewijs ?

Wanneer men voor alle examens is geslaagd, ontvangt men het Diploma Schipper Binnenvaart. Dit is nog géén Groot Vaarbewijs.

Het Beperkt Groot vaarbewijs kan worden aangevraagd met 3 jaar vaartijd (540 vaardagen). Het Groot vaarbewijs kan worden aangevraagd met 4 jaar vaartijd (720 vaardagen).

In beide gevallen dient men ook een verklaring van medische geschiktheid te overhandigen. Voor deze aanvraag dient u gekeurd te worden door een arts die door het IILenT is aangesteld.

Hier treft u een lijst bij aangewezen keuringsartsen.

 

 

Hoe kan ik mij inschrijven voor een opleiding bij Edumar ?

Gebruik hiervoor deze button.

Aanmelden

 

 

Kan Edumar ook bemiddelen bij het vinden van een stageplaats ?

Edumar bemiddelt nooit tussen werkgevers en werknemers. Ook niet voor het vinden van geschikte stageplaatsen. Wel willen wij functioneren als  ‘doorgeefluik’ van kennis en expertise. Onderstaand treft u een overzicht van mogelijke uitzendbureaus:

Quo Vadis

Adbemar 

Svets ODV

TOS

Versluis

EXHO

 

 

Welke beroepen zijn er als je het Groot Vaarbewijs in het bezit hebt ?

 

Wat is het verschil tussen het Groot Vaarbewijs en het Zeilbewijs?