Preaload Image

Edumar start nog één keer een lesblok ‘oude’ stijl

Edumar start nog één keer een lesblok ‘oude’ stijl

Volgens de nieuwe Europese richtlijn voor de beroepskwalificaties in de binnenvaart zou dit per 17 januari 2022 ook in Nederland moeten zijn ingevoerd. Dat is op nationaal niveau niet gelukt. De peildatum van inwerkingtreding is door de wetgever nu verplaatst naar 1 september van dit jaar.

Vanuit Edumar adviseren wij iedereen die het groot vaarbewijs wil halen, om vóór 1 september minimaal één examen bij het CBR te doen. Dit heeft meerdere voordelen.

Tot die datum hanteren we in Nederland nog het ‘oude’ systeem van examineren.
Iedereen die vóór 1 september minimaal één theorie-examen bij het CBR heeft gehaald, kan de opleiding voor het grootste gedeelte volgens het huidige systeem afronden.

Alleen komt daar nog wel een extra examen bij (overgangsexamen) en wordt het mondelinge examen NAV1 vervangen voor een examen op de simulator.
Door het doen van dat simulatorexamen gaat in het nieuwe systeem de benodigde vaartijd van 4 jaar terug naar 3 jaar.

Op maandag 30 mei zal Edumar weer een lesblok over reglementen opstarten.
Deze lessen worden de hele maand juni 2x per week online gegeven.
Op maandagavond en op donderdagavond. Beide lesavonden zijn dan van 19:00 tot 20:00 uur.

De kandidaten doen dan begin juli examen bij het CBR. En daarmee heeft de kandidaat dus minimaal één examen in het huidige systeem binnen.

Wij realiseren ons dat wij in de voorgaande berichten al een aantal keren ‘laatste kans’ hebben geroepen. Dit keer lijkt het nu daar echt op.

 

 

0
Inladen