Preaload Image

Examens praktijkopleiding schipper

Edumar heeft inmiddels negen schippers in opleiding die de praktijkopleiding route volgen. Middels 180 vaardagen, het doen van 4 praktijktoetsen en het behalen van de theorie vakken kan een gemotiveerde kandidaat in relatief korte tijd het Groot Vaarbewijs verkrijgen waarmee hij/zij zelfstandig mag gaan varen als schipper.
De eerste 3 deeltoetsen mag Edumar zelf afnemen, de eindtoets neemt het CBR af. Bij de eerste 3 toetsen is er steekproefsgewijs, controle van het CBR.

Op 11 maart legden 2 kandidaten praktijktoetsen af aan boord van het mvs ‘Veere’.
Aan boord twee kandidaten, twee Edumar examinatoren en de eigenaren van het schip.
Om gewaarborgd te zijn van enigszins complexe vaarsituaties is gekozen voor de afvaartlocatie nabij autoafzetplaats Kanaleneiland te Utrecht. De te varen route vanaf daar was door de Beatrixsluis, in de opvaart naar het zandgat aan de R.O naast sluis Hagestein om te ankeren, vervolgens stroom afwaarts naar de voorhaven van de sluis Vianen en dan door de Beatrixsluis terug naar Utrecht.

De omstandigheden waren vanwege de waterstand niet erg gemiddeld ; Lobith NAP + 13 m. Evenzogoed hebben de kandidaten die respectievelijk voor toets 1 (niveau= matroos +) en toets 2 (schipper beginnersniveau) kwamen laten zien dat zij het waard zijn door te gaan naar een volgend praktijk leertraject waarin zij als oefening ook weer vele praktijkopdrachten uit te voeren hebben die door hun leermeester aan boord afgetekend moeten worden.
Arjen en Maarten; gefeliciteerd !!!

0
INLADEN
U heeft nog geen lading
Kortingscode toevoegen
Available Coupons
taalplein-10% Get 10% off
Unavailable Coupons
-10%matroos#speerstra@ Get 10% off
axxaz-15 Get 15 off
exho-15 Get 15 off
ggyd9tj9 Get 100% off
martinmarin-10% Get 10% off
zevenmorgen-400 Get 400 off