Preaload Image

Vaarbewijs

Om in Nederland het Groot Vaarbewijs te halen, dient men een aantal theorie-examens en één mondeling examen met goed gevolg af te leggen.

Examenvak

Globale inhoud

Examenvorm

Reglementen I GBPR en RPR 40x MK
Reglementen II SRW en SRE 15x MK
Kennis Vaarwater Topo NL, betonning, meteo, getij, vaardieptes 30x MK
Veiligheid en milieu Schadevaring, brand, afval, vaartijden 30x MK
Kennis schip en motor Scheepstypen, voortstuwing, smering 40x MK
Laden en Lossen Stabiliteit, meetbrief, beladen 30x MK
Navigatie I Manoeuvreren met een binnenschip Mondeling
Navigatie II Kaartnavigatie en kaartlezen 50x MK

Onderstaand een overzicht van de vaarbewijzen die van toepassing zijn op de Nederlandse binnenwateren. Niet inbegrepen zijn de diploma’s en bevoegdheden voor op zee.

Pleziervaart

 • Klein Vaarbewijs A: alle binnenwateren incl. IJsselmeer, Waddenzee, Westerschelde
 • Klein Vaarbewijs B: rivieren, kanalen en meren (kleine binnenwateren)
 • Groot Pleziervaartbewijs: Grote pleziervaart in Nederland (>25m)
 • Sportpatent (Rijn): grote pleziervaart op de Duitse Rijn (>20m)

Beroepsvaart

 • Beperkt Groot Vaarbewijs A: alle binnenwateren incl. IJsselmeer, Waddenzee, Westerschelde
 • Beperkt Groot Vaarbewijs B: rivieren, kanalen en meren (kleine binnenwateren)
 • Groot Vaarbewijs A: alle binnenwateren incl. IJsselmeer, Waddenzee, Westerschelde
 • Groot Vaarbewijs B: rivieren, kanalen en meren (kleine binnenwateren)
 • Zeilbewijs: zeilende chartervaart (alle binnenwateren)
 • Rijnpatent: beroepsvaart op de Duitse Rijn

In de af te leggen examenonderdelen is er géén verschil tussen het Groot Vaarbewijs en het Beperkt Groot Vaarbewijs. In beide gevallen doet men precies dezelfde examens. Het Beperkt Groot Vaarbewijs kan al worden aangevraagd met drie jaar vaartijd. Maar voor het Groot Vaarbewijs heeft men vier jaar vaartijd nodig. Het enige verschil is dus een vaartijdeneis van +180 vaardagen.

Het antwoord hangt af van een aantal factoren:

 • Lengte van het schip
 • Snelheid die het schip kan varen
 • Bedrijfsmatig of voor pleziervaart

Vanwege de complexiteit van de regelgeving heeft Edumar het volgende schema opgesteld:

Edumar Vaarbewijsplicht BinnenvaartbesluitDe vaarbewijsplicht is vastgelegd in het Binnenvaartbesluit artikel 14, 15, 16 en 17.
Voor de wettelijke achtergrond kunt u gebruik maken van deze link.
Daarna vult u als  zoekopdracht de titel Binnenvaartbesluit in.

Om toegelaten te worden tot het mondelinge examen (NAV I)  dient men voldoende vaartijd te hebben opgedaan.  Deze vaartijd dient men op te doen als ‘lid van de bemanning’. Dat is dus niet als schipper. De minimale eis om toegelaten te worden tot het mondelinge examen is drie jaar vaartijd. Per kalenderjaar wordt hierbij een een arbeidsjaar van maximaal 180 vaardagen gerekend.

Berekening van vaartijd

1 vaarjaar = 1 arbeidsjaar
1 arbeidsjaar = 180 vaardagen
1 vaarjaar = 180 vaardagen
2 vaarjaar = 360 vaardagen
3 vaarjaar = 540 vaardagen
4 vaarjaar = 720 vaardagen
Zee vaartijd = max 2 vaarjaar

 

De opleidingen bij Edumar kunt u vinden op deze pagina of via het hoofdmenu onder Vaaropleidingen.

Examen

Om uiteindelijk in het bezit te komen van het Diploma Schipper Binnenvaart, dient men ook nog een mondeling examen af te leggen. Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Manoeuvreren met een binnenschip
 • Varen op een stromende rivier
 • Praktische kennis van de betonning

 

De examens voor het Diploma Aspirant Schipper mag iedereen, te allen tijden doen. Mét of zonder vaartijd. Het resultaat van één los examenonderdeel is maximaal 2 jaar geldig. Maar indien men geslaagd is voor de eerste 6 examenonderdelen dan ontvangt men het Diploma Aspirant Schipper. Met dit diploma worden alle behaalde examenresultaten voor altijd en definitief vastgezet. Dit diploma blijft dus voor altijd geldig.
Uitgebreide informatie treft u ook in de Studiegids van Edumar.

De theorie-examens voor het GVB worden in Nederland afgenomen door het CVV (als onderdeel van het CBR).

Op de site treft u nog veel meer informatie over de examens:

 • Examenlocaties en examendata
 • Toetsmatrijzen van de examenvakken
 • Het laatste nieuws
 • Het examenreglement
 • Het aantonen van vaartijd
 • De vrijstellingsregeling

Examenruimte bij het CBR. De examens worden afgenomen achter een computer.

 

U kunt op vele locaties en op vele momenten examen doen.

U treft hier een overzicht van de examenlocatie's.

Nadat u hebt ingelogd met uw DigiD kunt u de beschikbaarheid per locatie en/of per moment zien.

Klik  hier wanneer u direct een examen wilt reserveren.

Examenlocaties binnenvaart

 

 

 

Onderstaand treft u een link naar een overzicht van de examenkosten bij het CBR (CCV).

Tarievenlijst 2020 Binnenvaart examens CBR

Wanneer men voor alle examens is geslaagd, ontvangt men het Diploma Schipper Binnenvaart. Dit is nog géén Groot Vaarbewijs.
Het Beperkt Groot vaarbewijs kan worden aangevraagd met 3 jaar vaartijd (540 vaardagen). Het Groot vaarbewijs kan worden aangevraagd met 4 jaar vaartijd (720 vaardagen).
In beide gevallen dient men ook een verklaring van medische geschiktheid te overhandigen. Voor deze aanvraag dient u gekeurd te worden door een arts die door het ILenT is aangesteld.

Hier treft u een lijst bij aangewezen keuringsartsen.

Dienstboekje

Personeel aan boord van een binnenvaartschip moet in het bezit te zijn van een dienstboekje. Dit dienstboekje is een persoonlijk document. Er staan onder andere de vaardagen in, maar ook de gevolgde opleidingen en de gegevens met betrekking tot de medische keuring. Uit al deze gegevens wordt bepaald op welk niveau het bemanningslid mag functioneren.  Hierbij wordt onderscheid gemaakt in de volgende kwalificaties:

 • deksman
 • lichtmatroos
 • matroos
 • volmatroos
 • stuurman

Klik hier voor een directe link naar het SAB.

Het Dienstboekje kan worden aangevraagd bij het SAB.

Voor deze aanvraag dient u gekeurd te worden door een arts die door het IlenT is aangesteld.

Een lijst bij aangewezen keuringsartsen treft u hier.

Iedereen die nooit een dienstboekje heeft bijgehouden, maar wel vaartijd heeft opgedaan, zal dat moeten aantonen op een andere (alternatieve) wijze.

In de laatste jaren zijn er in de organisatie van het examenbureau enkele zaken gewijzigd. De regelgeving is hierbij niet veranderd. Alleen moet u er van uitgaan dat men wel een scherpe controle op de vaartijdenverklaring uitvoert. Men gaat dus steeds beter controleren of de vaartijdenverklaring  voldoende is onderbouwd. De regels zijn niet strenger, maar de controle is wél scherper.

Daarom dient het vaartijdenverhaal nog beter te onderbouwd te worden dan voorheen.  De examencommissie wenst hierbij graag ‘bewijsstukken’ te zien. Alleen maar schippersverklaringen zijn hierbij niet meer afdoende.

Meer informatie over vaartijd vindt u op de website van het CBR.
Klik hier voor website CBR over vaartijd.

Meer informatie over vaartijd zonder dienstboekje vindt u op de website van het SAB.
Klik hier voor de website van het SAB

Vrijstellingen

Voor een aantal mensen is het mogelijk om met een beperkt aantal examens in het bezit te komen van een Groot Vaarbewijs. Met name geldt dit voor mensen die in het bezit zijn van een ‘beroepsdiploma’ in de zeevaart, visserij of chartervaart. De vrijstellingsregeling is afhankelijk van het diploma.
Hier treft u een overzicht van de vrijstellingen.

Klein Vaarbewijs en TKN

Het Klein Vaarbewijs of het diploma Theoretische Kustnavigatie geven beide geen enkel recht op vrijstellingen voor het Groot vaarbewijs en/of Zeilbewijs. Hetzelfde geldt voor ieder ander watersportdiploma. De opgedane kennis is natuurlijk altijd meegenomen.

Indien u in het bezit ben van een beroepsmatig diploma voor op zee, dan krijgt u aanzienlijk wat vrijstellingen. Dit geldt bijvoorbeeld voor mensen die in het bezit zijn van één van de volgende diploma’s: MAROF, Visserij SW-5 of SW-6, Kleine of Grote Zeilvaart, SMBW

In dat geval kunt als volgt in het bezit komen van het Groot Vaarbewijs:

 • het doen van het examen Reglementen 1 (BPR en RPR)
 • het doen van het examen Kennis Vaarwater (topo van Nederland en Europa)
 • het doen van het mondelinge examen Navigatie deel 1 (ruime wateren hoeft niet meer)

Naast de vaardagen die u heeft opgedaan op zee, moet u ook voldoende vaardagen op de Europese binnenwateren hebben opgedaan. Als grenslijn geldt hierbij grofweg de Waddeneilanden. Met andere woorden: de Waddenzee is binnenwater.
Speciaal voor deze groep heeft Edumar ook zelf een INFO-blad vrijstellingen Zeevaart opgesteld.

Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van de manier waarop men aan het Zeilbewijs is gekomen.
Dat kan zijn op de volgende 3 manieren:

 1. Via de route van het CBR (voorheen het KOFS) met een Diploma Schipper Zeilvaart
 2. Via de route van de Enkhuizer Zeevaartschool (EHZ) met een Diploma Kleine Zeilvaart
 3. Gekregen in de overgangsregeling (eind jaren ’80)

1. Het Groot Vaarbewijs na het behalen van het Zeilbewijs bij het CBR (of KOFS)
Indien u in het verleden het Zeilbewijs heeft behaald bij het CBR (voorheen het KOFS), dan kunt u als volgt in het bezit komen van het Groot Vaarbewijs:

 • het doen van het examen laden en lossen (30x meerkeuze vragen)
 • het doen van het mondelinge examen Navigatie deel 1 (ruime wateren hoeft niet meer)

Voor het mondelinge examen dient u minimaal 3 vaarjaar aan te tonen. Dat is dus een vaarjaar meer (180 dagen) dan de vaartijd die nodig was voor het Zeilbewijs. Om het Groot Vaarbewijs aan te vragen dient u in totaal 4 jaar vaartijd aan te tonen.

2. Het Groot Vaarbewijs na het behalen van Diploma Kleine Zeilvaart op de EHZ
Lees hierboven meer bij de vrijstellingen voor de beroepsvaart op zee.

3. Het Zeilbewijs ‘gekregen’ in de overgangsregeling.
Indien men het zeilbewijs heeft gekregen vanuit de overgangsregeling, komt men niet in aanmerking voor een vrijstelling. Om in het bezit te komen van het Groot Vaarbewijs moet u dus ALLE examenvakken doen.

Er zijn drie soorten Matrozen diploma’s :

 1. Matrozen Diploma VMBO (niveau ..)
 2. Matrozen Diploma MBO (niveau 2)
 3. Verklaring praktijkexamen Matroos (60 dagen cursus)

Allen het MBO diploma (niveau 2) levert vrijstellingen op voor het groot vaarbewijs in de volgende examen onderdelen:

 • Reglementen 1 (vrijstelling in Lichten en geluidseinen)
 • Kennis schip
 • Veiligheid en Milieu

Werk in de Binnenvaart

Edumar bemiddelt nooit tussen werkgevers en werknemers. Ook niet voor het vinden van geschikte stageplaatsen. Wel willen wij functioneren als  ‘doorgeefluik’ van kennis en expertise.
Onderstaand treft u een overzicht van een aantal uitzendbureaus en werkgevers waarmee Edumar samen werkt:

Voor meer informatie over werk in de Binnenvaart hebben wij dit artikel geschreven met uitgebreid informatie. Op de website van docent Dirk Boere is ook veel informatie te vinden.
0
Inladen