Preaload Image

Groot vaarbewijs halen in 2021

Er is vooralsnog weinig concreet zicht op versoepeling van de CORONA overheidsmaatregelen.

Tevens bestaat nog veel onzekerheid over de invulling en gevolgen van de nieuwe Europese richtlijnen met betrekking tot het GVB in 2022.

Om het heft in eigen handen te houden, hebben wij als Edumar besloten om begin april weer ONLINE een opleiding GVB op te starten.

Het doel is om vóór januari 2022 minimaal één van de volgende diploma’s te behalen:

  1. Het Diploma Aspirant Schipper (voor de deelnemers die niet voldoende vaartijd hebben)
  2. Het (Beperkt-) Groot Vaarbewijs RKM (voor deelnemers die minimaal 3 jaar vaartijd hebben)

Het eerste lesblok beslaat de examenvakken Reglementen 1 en Kennis Vaarwater. Dit lesblok eindigt eind juni. In de zomerperiode kunnen deze vakken afgesloten worden middels het CBR examen.

De opleiding wordt eind augustus vervolgd met het tweede lesblok (technische vakken). Er zal dan ook zeker nog een ONLINE variant te volgen zijn. Hopelijk is dan op zaterdag ook weer een klassikale variant mogelijk. Dit laatste is mede afhankelijk van de dan geldende overheidsmaatregelen m.b.t CORONA.

Basisopzet
Lesblok 1Donderdag 8 aprilONLINE (ZOOM)Reg 1 en Kennis Vaarwater
Zomervakantie5 juli – 26 augustusExamens doen bij het CBRReg 1 en Kennis Vaarwater
Lesblok 2eind augustusKLASSIKAAL OF ONLINE (??)Technische vakken (laden&lossen, veiligheid&milieu en kennis schip&motor)
Lesblok 3NovemberKLASSIKAAL OF ONLINE (??)Reglementen 2 en Navigatie 1
Weekplanning Lesblok 1 (ONLINE)
Donderdag avond19:00 – 20:00ONLINEPresentatie nieuwe stof
Zaterdag ochtend09:30 – 10:30ONLINEHuiswerkuurtje, contact met docent
Voor alle duidelijkheid:

De zaterdag opleidingen in Papendrecht en Urk gaan voorlopig dus niet klassikaal van start.

Klik op deze link voor het voorlopige lesrooster.

Kosten:
  • GVB volledig (zonder vrijstellingen)        € 1250,-
  • GVB Light (vrijstellingen zeevaart)          €   850,-

Met vriendelijke groet,
Bastiaan With
06 542 786 06
info@grootvaarbewijs.nl

0
Inladen