Winteropleiding Heeg en Amsterdam start een week later !

De winteropleidingen in Heeg en Amsterdam zullen een week later van start gaan. Om roostertechnische redenen is het beter om te beginnen op de volgende momenten:

Heeg, start maandag 6 november

– Amsterdam, start dinsdag 7 november

De rest van de winterplanning blijft ongewijzigd !!

Edumar winterplanning 2017/2018

Edumar winterplanning 2017 - 2018

september 2017 – De voorlopige winterplanning 2017/2018 is ook weer bekend. Op de volgende locaties en momenten zal er weer een opleiding Groot Vaarbewijs worden aangeboden:

– Heeg, Maandag 6 november, 20x maandagavond (19:30-22:00 uur)

– Amsterdam, Dinsdag 7 november, 20x dinsdagavond (19:30-22:00 uur)

– Papendrecht, Zaterdag 6 januari, 14x zaterdagochtend (9:00-12:30 uur)

– Urk,  zaterdag 13 januari, 14x zaterdagmiddag (14:00-17:00 uur)

Klik hier voor de laatste Studiegids GVB

Praktijkexamen Matroos in Gorinchem

15 september 2017 – Vanuit de haven van Gorinchem heeft het team van Edumar weer een eindtoets van het praktijkexamen matroos afgenomen. Deze eindtoets werd afgenomen aan boord van MS  Soli Deo Gloria en in totaal waren er 7 kandidaten. De eerst volgende praktijktoets zal plaatsvinden op vrijdag 3 november.

15 sept 2017 - 3

Klik hier voor de laatste Studiegids Matroos

IN-Company opleiding bij het Loodswezen

13 september 2018 – Deze week zijn we begonnen aan een prachtige opleidingsklus bij het Nederlandse Loodswezen. Meer dan 50 werknemers van het Loodswezen mogen wij in drie groepen opleiden voor het Groot Vaarbewijs. De deelnemersgroep bestaat uit zowel de schippers van de tenders als de registerloodsen. Binnen de groep een lekker hoog kennisniveau en een sterke beroepsgemotiveerde werkhouding. Heerlijk om mee te mogen werken. Feestje !

Loodswezen 2017

 –
Praktijkexamen Matroos
Examen Matroos 11 maart 201710 maart 2017 – Afgelopen vrijdag in Makkum weer een fantastische praktijktoets Matroos afgenomen. De binnenvaart is weer 4 nieuwe matrozen rijker. Bij alle kandidaten een opvallend hoog niveau.
Klik hier voor de laatste Studiegids Matroos

ISO keuring

Edumar ISO certifiedMei 2016 –  Op  24 mei weer een uitgebreide ISO audit gehad (controle). Ondanks het doel van een kwalitieitsonderzoek, was het vooral ook weer een leuke en inspirerende dag. Ook het komende jaar zijn we weer gecertificeerd volgens de internationale kwaliteitsnorm ISO 9001. Als conclusie van het onderzoek in twee woorden uitgedrukt: grote stappen ………, maar dat wisten wij ook al.

Opleiding omgeving Dordrecht

DeceDort 2016mber 2015 – In januari 20016 zal er ook weer een zaterdagopleiding worden gestart in de omgeving van Dordrecht. De opleiding bestaat uit 14 zaterdag ochtenden van 9:00 tot 12:00 uur en worden gegeven in het Apollo Hotel Papendrecht. De cursus begint op zaterdag 9 januari. Da laatste les is eind april. Tussentijds doen de deelnemers steeds deelexamens bij het CBR.

klik hier voor extra informatie: INFO Dordrecht/Papendrecht

CCV erkening voor Praktijkexamen Matroos

CCV_CBR logoNovember 2015 – Edumar is door het CCV (onderdeel CBR) geaccrediteerd om ook het Praktijkexamen Matroos te mogen afnemen. Met deze route is het mogelijk om met 60 vaardagen een stempel Matroos in het Dienstboekje te verkrijgen. De opleiding bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Na inschrijving bouwt de kandidaat 60 vaardagen in het Dienstboekje op. 2. Tijdens de vaartijd voert de kandidaat diverse praktische werkopdrachten uit 3. Na 60 vaardagen en het uitvoeren van alle werkopdrachten doet de kandidaat nog een afsluitende praktijktoets van ca. 4 uur. Er is géén vooropleiding verreist. De kandidaat dient bij inschrijving wel 19 jaar oud te zijn. Sinds 2016 is dit opleidingstraject ook bij Edumar beschikbaar. De opleiding kost € 850,- (inclusief al het lesmateriaal en praktijktoets). De kandidaat kan zelf kiezen om de werkopdrachten op papier of in een digitale (online) omgeving uit te voeren.

klik op deze link voor de Studiegids Matroos 

Winteropleidingen in Heeg en Amsterdam

Edumar Amsterdam HeegOktober 2015 – Zoals ieder jaar worden ook weer deze winter opleidingen verzorgd in Heeg en Amsterdam. De opleiding in Heeg start op maandag 2 november en is op deze avond wekelijks van 19:30 tot 22:00. Op dinsdag 3 november start de parallelcursus in Amsterdam. Ook deze is wekelijks op dinsdagavond van 19:30 tot 22:00 uur. De cursuslocatie in Amsterdam is nabij het NS station Sloterdijk. Deze opleidingen bestaan uit 21 lesavonden. Tussentijds worden de examens modulair afgelegd (stapsgewijs). De laatste les is eind april 2016. Meer informatie treft u in de brochure.   Button Den Oever   Zaterdagopleiding Den Oever (start 29 augustus) Augustus 2015 -Naast de ochtendcursus op Urk (zie verder), zal Edumar ook een zaterdagopleiding in Den Oever gaan verzorgen. Deze lessen worden aangeboden in de middag van 14:00 tot 17:00 uur. Deze opleiding is in het bijzonder bedoeld voor mensen die al een beroepsmatig diploma hebben voor de zeevaart (MAROF, SMBW, SW-VI). Meer informatie treft u in de brochure. Training EHV Marken Express J2 juni 2015 - 1 - kleinuni 2015 – Inmiddels hebben we twee trainingen mogen geven voor de functie als Eerste Hulpverlener in de passagiervaart. Vergelijkbaar met BHV, maar dan speciaal voor personeel aan boord van passagiersschepen. Deze training hebben we gegeven aan het personeel van de Marken Express uit Volendam. Beide keren onder de deskundige en plezierige leiding van docent Wiebe. Het is een prachtig nieuw product en wij vinden het erg leuk om verder te ontwikkelen. Natuurlijk heeft de directie ook zelf even meegedaan ….. Klik op de foto voor een foto-impressie.   Zaterdagopleiding op Urk (start 29 augustus)

Poster VCU 2015 - kleinMei 2015 – Vanwege de grote belangstelling zal er ook dit jaar weer een opleiding Groot Vaarbewijs op Urk van start gaan. De lessen worden gegeven op zaterdagochtend van 9:00 tot 12:30 uur in het Veiligheidscentrum van de VCU. De volledige opleiding bestaat uit 14 ochtenden. De eerste les is op zaterdag 29 augustus 2015. De laatste is op 19 december. Tussentijds doet men in modules examen bij het CBR.

De inhoud wordt verzorgd door Edumar, maar de organisatie en inschrijvingen is in handen van de VCU. Deze samenwerking is al vele jaren succesvol gebleken. De vraag naar deze opleiding is ook nu weer bijzonder groot. Indien u belangstelling heeft, wordt u verzocht zo snel mogelijk contact op te nemen met Klaas Ras van de VCU. Hier treft u een brochure over deze opleiding.   Training EHV bij de Marken Express MarkenExpressApril 2015 – Voor het personeel van de Marken Express mag Edumar een herhalingstraining Eerste Hulpverlener verzorgen, zoals deze is opgenomen in het Reglement voor Scheepvaartpersoneel op de Rijn (RSP). Tijdens de training wordt de basiskennis van EHBO, Brandveiligheid nog een keer doorgenomen en geoefend. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan ontruiming en evacuatie aan boord van de passagiersschepen. Er liggen al een paar mooie oefenscenario’s klaar.   IN-company opleidingen bij GVB-veren

GVB-verenJanuari 2015 – Edumar mag dit voorjaar een IN-company opleiding Groot Vaarbewijs geven aan het personeel van GVB-veren in Amsterdam. Het bunkerbedrijf van Oliehanden Van Meegen zal ook enkele deelnemers aanleveren. Daarmee is een leuke groep ontstaan waarmee we intern en op eigen locatie een opleiding kunnen gaan vormgeven.

Het totaal aantal deelnemers is verdeeld over twee groepen. De eerste groep gaat van start op woensdag 30 september. De tweede groep start een week later. Alle deelnemers gaan dan eens in de twee weken een dag naar les en tussentijds worden de huiswerkopdrachten en proefexamens gemaakt.

Voor een aantal deelnemers is het einddoel het Diploma Aspirant Schipper. Deze mensen hebben nog niet voldoende vaartijd. Er is ook een aantal deelnemers die de opleiding wel volledig kunnen afronden tot het Diploma Schipper Binnenvaart (Groot Vaarbewijs).

Zaterdagopleiding Dordrecht (start 10 januari) LocatieMapDordrechtJanuari 2015 – Op zaterdag 10 januari 2015 zal Edumar weer een opleiding in omgeving Dordrecht van start gaan.  De lessen worden wekelijks gegeven op zaterdag ochtend van 9:00 tot 12:30 uur. Nieuw is dat de lessenserie is uitgebreid van 12 ochtenden naar 14. Het lesrooster is opgedeeld in drie aparte lesblokken. Ieder lesblok wordt afgesloten met een tussentijds examen bij het CBR. – Meer informatie kunt u vinden via deze link   A-sponsor Blue Road (Bureau Voorlichting Binnenvaart) BlueRoadLogo - kleinDecember 2014 – Met veel overtuiging heeft Edumar zich aangemeld als A-sponsor geworden van de Blue Road. Omdat wij het Bureau Voorlichting Binnenvaart een warm hart toedragen was de keuze niet moeilijk. Wij hopen hiermee een bijdrage te leveren aan de stimulering en promotie van de Nederlandse binnenvaart.   Erkening Edumar door ILenT rijkslogoOktober 2014 – Met ingang van oktober 2014 is Edumar door ILenT geaccrediteerd voor het geven van de veiligheidstrainingen zoals deze vermeld staan in het Reglement voor Scheepvaartpersoneel op de Rijn. Het gaat hierbij om de volgende trainingen:

  • Eerste Hulpverlener (basiskennis EHBO en Brandbestrijding)
  • Deskundige Passagiersvaart (vergelijkbaar met een BHV opleiding aan wal)

Dat betekent dat men na het volgen van een dergelijke training nu ook officieel een ‘stempel’ kan krijgen, zoals dat geregeld is in het genoemde Reglement. In de toekomst zullen wij geheel op onze ‘eigen wijze’ invulling geven aan deze trainingen. Praktijkgerichtheid en functionaliteit staan hierbij centraal. Deze trainingen zijn bij uitstek ook zeer geschikt voor bemanningsleden in de reguliere passagiersvaart en de zeilende chartervaart.   Trainingen Gastheerschap Canal Companycanal-rgb-groot Oktober 2014 – Deze winter mag Edumar een training  Gastheerschap verzorgen aan de 80 schippers van het grootste toeristische bedrijf van Nederland. Wij beschouwen het als een prachtige opdracht.     Opleidingen bij de Veiligheidscentrum Urk (VCU) vcu_aangepast2Augustus 2014 – Op 30 Augustus is de zaterdag opleiding in Urk weer van start gegaan.  De opleiding bestaat uit 12 zaterdag ochtenden van 9:00 tot 12:30 uur en wordt gegeven in samenwerking met het VCU. Edumar verzorgt de inhoud, maar de organisatie is in handen van de VCU. Dit samenwerkingsverband bestaat al bijna 10 jaar.   ISO gecertificeerd Certiked-drukkerslogoJuni 2014 – Met veel plezier en trots kunnen we melden dat Edumar gecertificeerd is volgens het ISO 9001 kwaliteitssysteem. Na een uitgebreide voorbereiding en meerdere externe controle audits is Edumar op 26 juni 2014 officieel voorzien van een ISO 9001 certificatie. Dit certificaat is afgegeven door CERTIKED (als onderdeel van het LLOYD’S REGISTER). Edumar was al eerder gecertificeerd in het opleidingsregister van het CRKBO en bij het opleidingsregister van het UWV.