0

Uw winkelmandje

0
Subtotal: 0,00
Geen producten in je winkelmand

Privacy- en cookieverklaring

Edumar Vaaropleidingen B.V., gevestigd aan Skil 5 8711 CN Workum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.grootvaarbewijs.nl
Skil 5
8711 CN Workum
06 – 54278606


Bastiaan With (directeur) is de Functionaris Gegevensbescherming van Edumar Vaaropleidingen B.V.
Hij is te bereiken via grootvaarbewijs@gmail.com. Persoonsgegevens die wij verwerken Edumar Vaaropleidingen B.V. verwerkt uw persoonsgegevens. Doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Edumar Vaaropleidingen B.V.
verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Burgerservicenummer (BSN)

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Edumar
Vaaropleidingen B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Edumar Vaaropleidingen B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over
zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Edumar Vaaropleidingen B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende
bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Persoonsgegevens > 24 maanden
Personalia > 24 maanden
Adres > 24 maanden
Enzovoort > 24 maanden

Privacybeleid Edumar Vaaropleidingen B.V.
Binnenvaartopleidingen -2- ©Edumar, 2023

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Edumar Vaaropleidingen B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de
uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Edumar Vaaropleidingen B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van
uw persoonsgegevens sturen naar info@grootvaarbewijs.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel
mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Edumar Vaaropleidingen B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in
te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende
link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Edumar Vaaropleidingen B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via
info@grootvaarbewijs.nl.

Cookies

This cookie policy has been created and updated by CookieFirst.com.

Consent to the use of cookies.

For our website to function properly we use cookies. To obtain your valid consent for the use and storage of cookies in the browser you use to access our website and to properly document this we use a consent management platform: CookieFirst. This technology is provided by Digital Data Solutions BV, Plantage Middenlaan 42a, 1018 DH, Amsterdam, The Netherlands. Website: https://cookiefirst.com referred to as CookieFirst.

When you access our website, a connection is established with CookieFirst’s server to give us the possibility to obtain valid consent from you to the use of certain cookies. CookieFirst then stores a cookie in your browser in order to be able to activate only those cookies to which you have consented and to properly document this. The data processed is stored until the predefined storage period expires or you request to delete the data. Certain mandatory legal storage periods may apply notwithstanding the aforementioned.

CookieFirst is used to obtain the legally required consent for the use of cookies. The legal basis for this is article 6(1)(c) of the General Data Protection Regulation (GDPR).

Data processing agreement

We have concluded a data processing agreement with CookieFirst. This is a contract required by data protection law, which ensures that data of our website visitors is only processed in accordance with our instructions and in compliance with the GDPR.

Server log files

Our website and CookieFirst automatically collect and store information in so-called server log files, which your browser automatically transmits to us. The following data is collected:

 • Your consent status or the withdrawal of consent
 • Your anonymised IP address
 • Information about your Browser
 • Information about your Device
 • The date and time you have visited our website
 • The webpage url where you saved or updated your consent preferences
 • The approximate location of the user that saved their consent preference
 • A universally unique identifier (UUID) of the website visitor that clicked the cookie banner
This cookie table has been created and updated by the CookieFirst consent management platform.
Rijnpatent

Vanwege de herziening van het  Rijnpatent is het momenteel niet mogelijk om het Rijnpatent te bestellen. De nieuwste versie zal beschikbaar zijn vanaf mei 2024.