0

Uw winkelmandje

0
Subtotal: 0,00
Geen producten in je winkelwagen.

Erkenningen

ISO 9001:2015

Het kwaliteitsmanagementsysteem van Edumar Vaaropleidingen B.V. is door EIK Certificering B.V. beoordeeld en voldoet aan de eisen van ISO 9001:2015.

Het certificaat heeft betrekking op:

  • Het ontwikkelen en verzorgen van vaaropleidingen voor de beroepsvaart.
  • Trainingen in veiligheid en gastheerschap.


Door een ISO certificaat kunnen klanten ervan uitgaan dat de interne organisatie goed op orde is en dat kwaliteit en tevreden klanten voorop staan. Bovendien betekent het dat Edumar zich elk jaar laat toetsen door een externe instantie. Een ander belangrijk aspect van de ISO 9001:2015, is dat het managementsysteem er op gericht is om de kwaliteit constant te (blijven) verbeteren.

Voor Edumar is dat een prima uitdaging die we graag willen aan gaan.

CRKBO

Edumar is opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).

De opname in het register vond plaats na een audit door de onafhankelijke organisatie CPION. In het register worden alleen onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de voorgeschreven Kwaliteitscode. Voorafgaand aan de opname in het register heeft Edumar een intensieve audit moeten ondergaan.

Hierbij werden onder andere de volgende aandachtsgebieden getoetst:

  • Betrouwbaarheid
  • Zorgvuldigheid
  • Rechtszekerheid
  • Redelijkheid
  • Transparantie

 

Door deze registratie zijn onze opleidingen ook vrijgesteld van BTW (0-tarief).

SAB (LICHTMATROOS)

Edumar is door het Ministerie van ILenT aangewezen als erkend als opleidingsinstituut voor het aanbieden van opleidingen in de binnenvaart. Hierdoor kan men bij het volgen van een opleiding, van het SAB, een kwalificatie Lichtmatroos in het Dienstboekje krijgen.

INSPECTIE LEEFOMGEVING EN TRANSPORT (ILENT)

Met ingang van 2014 is Edumar door ILenT geaccrediteerd voor het geven van de veiligheidstrainingen zoals deze staan vermeld in het Reglement voor Scheepvaartpersoneel op de Rijn (RSP). Het gaat hierbij om de volgende trainingen:

  • Eerste Hulpverlener (Nederlands)
  • Deskundige Passagiersvaart (Nederlands)
  • Klik hier voor de accreditatie van ILenT.

CCV ERKENNING VOOR PRAKTIJKEXAMEN MATROOS en DEKSMAN

Edumar is door het CCV geaccrediteerd om namens het CBR het Praktijkexamen Matroos te mogen afnemen. Met deze route is het mogelijk om met 90 vaardagen en 9 maanden opleiding een stempel Matroos in het Dienstboekje te verkrijgen.

Daarnaast is Edumar in 2022 geaccrediteerd om namens het CBR de baistraining Deksman te mogen geven. In het nieuwe systeem is deze training noodzakelijk om het Dienstboekje te kunnen aanvragen.

CCV ERKENNING VOOR PRAKTIJKEXAMEN SCHIPPER RONDVAART

In 2017 was Edumar de eerste opleider in Nederland die onder auspicien van het CBR de praktijkopleiding Schipper Rondvaartboot mocht verzorgen én examineren.

Bij alle praktijkopleidingen die Edumar mag uitvoeren doors het CBR regelmatig steekproeven uitgevoerd om te controleren op de kwaliteit van de opleidingen.